The Importance of Disabled Employment from the Psycho-Social Perspective and the Search for Effective Social Policy

Page: 55 / 2019

Employment and Social Protection of
Adults with Disability: Selected Papers

Engelli İstihdamının Engelli Bireyler Üzerindeki Psiko-sosyal Etkisi
Sayfa: 109
KARATAHTA/İş Yazıları Dergisi Sayı : 14 / Ağustos 2019 (s: 109-123)

Mahpusların İntihar Olasılıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

 

Suicide Probability of Inmates According to Some Variables

 

Sayfa: 889

Toplum ve Sosyal Hizmet, 2019, 30(3), 889-908.

Psiko-sosyal Açıdan İntihar Davranışı ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

Sayfa: 251

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015 Bildiri Özetleri

Tıbbi, Ruhsal ve Davranışsal (Klinik) Değişkenlere Göre Mahpusların İntihar Olasılıkları

Suicide Probability of Inmates According to Medical, Mental and Behavioural (Clinical) Variables

Sayfa: 86

Kriz Dergisi, Cilt 27, Sayı 2, 2019

Çocukların Ticari Cinsel Sömürüsü

Sayfa:84 

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2013

Göç Rotalarında Çocuk Ticaretiyle Mücadele, 
Çocuk İşçiliği ile Mücadele Stratejileri ve Sosyal Politika Önerisi,
Mültecilerin Aile Birleşimi Süreci ve Karşılaştıkları Zorluklar Üzerine Bir İnceleme
Sayfa: 77-78-79
Sosyal Hizmet Sempozyumu 2019: Bildiri Özetleri

©2019 by ezgiyaman.