BİYOGRAFİ

Ezgi Yaman

  • LinkedIn Sosyal Simge

    Ezgi Yaman, alanında eğitimli Sosyal Hizmet Uzmanı, Çocuk Koruma Uzmanı, Aile ve Çift Terapisti ve Grup Psikoterapistidir. Yüksek lisansını Sosyal Hizmet Anabilim dalında yapmıştır ve Doktora öğrenimine Sosyal Politika Anabilim dalında devam etmektedir. Grup Psikoterapisi ve Psikodrama eğitimi almıştır.


 ​    Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. Sosyal Hizmete Giriş, Sosyal Hizmet Alan İncelemesi, Birey ve Gruplarla Sosyal Hizmet, Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet derslerini vermiştir. Sosyal Hizmet Uygulaması dersi kapsamında sosyal hizmet süpervizyon vermekte, Sosyal Hizmet Araştırması dersi kapsamında tez çalışmalarına danışmanlık sunmaktadır.

 

    Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürü ile Mücadele Ağı ve ECPAT Türkiye’de Uluslararası Ülke Temsilcisi'dir.Organizasyonla geçirdiği süre boyunca çocuk ve gençlik grup yapılarını geliştirmiş, kampanya ve projelerde kolaylaştırıcı rolü üstlenmiş ve uluslararası çalışmalarda görev almıştır. Çocukların ticari ve cinsel sömürüsünün önlenmesine yönelik eğitimler, önleme ve koruma çalışmalarında görev almaktadır.

   Daha önce Türk Kızılayı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nde Sosyal Hizmet Uzmanı ve Proje Uzmanı olarak IFRC (Uluslararası Kızılay ve Kızılhaçlar Federasyonu) projesinde çalışmıştır.

   İlgi alanları: Çocuk Koruma, Çocuk ve Gençlik Refahı, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Adli ve Klinik Sosyal Hizmet, Göç Çalışmaları ve Sosyal Politika'dır.

 

©2019 by ezgiyaman.