• ezgiyaman

Dünya Down Sendromu Günü Kutlu olsun!21 Mart, 2012 yılından itibaren Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Down Sendromu Günü olarak ilan edilmiştir. 21 Mart, Down sendromlu insanlarda 21. kromozomun 3 tane olmasını simgelemektedir.

Her insanda toplam kromozom sayısı 46 (23 çift)'dir. Bunun 44 tanesi otozomal (soma) kromozomu, iki tanesi de cinsiyet (gonozomal) kromozomu olarak bilinir. Tipik olarak, bir bebek 46 kromozom ile doğar. Down sendromlu bebekler ise bu kromozomlardan biri olan kromozom 21'in bir kopyasına sahiptir. Bir kromozomun fazladan bir kopyasına sahip olmaya verilen tıbbi terim 'trizomi' dir. Bu nedenle Down sendromu, Trizomi 21 olarak da adlandırılır.

Bu ek kopya bebeğin zihinsel ve fiziksel gelişiminde değişikliklere neden olur. Bu nedenle Down sendromlu bireyler bebeklik dönemi, okul çağı, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde özel gereksinimlere sahiptirler. Down sendromlu kişiler genellikle düşük-orta derecede zekaya sahiptirler ve diğer çocuklardan daha geç konuşurlar. Down sendromlu bebekler ve çocuklar için erken müdahale, yaşam kalitesini iyileştirmede büyük bir fark yaratabilir. Bu müdahaleler dil ve konuşma terapisi, fizik tedavi ve psiko-sosyal rehabilitasyonu içerir.

Down sendromlu çocuklar okulda fazladan yardıma veya ilgiye ihtiyaç duyulabilir. Bu nedenle ebeveynler, ailenin yakın çevresi ve okulda öğretmenler, psikolojik danışmanlar, sosyal hizmet uzmanları ve öğrencilerin işbirliği içinde Down sendromlu çocuklara destek olması gerekmektedir.

Çünkü Down sendromlu bireyler bebeklik döneminde her çocuk gibi sevgi ve ilgiye, çocukluk döneminde yeteneklerinin gelişmesini sağlayacak eğitimlere, yetenekleri doğrultusunda doğru iş ve kariyer imkanlarına erişmeye ve adil ücret almaya, yaşlılık döneminde ise iyi bir rehabilitasyona ihtiyaç duymaktadırlar.

Down sendromu yaşam boyu süren bir durumdur. Ancak günümüzde Down sendromlu bir kişi, 60 yıldan fazla yaşayabilir. Tıp biliminin gelişmesi, yaşam süresini arttırmıştır. Down Sendromu ilk kez İngiliz doktor John Langdon Down tarafından 1866'da tanımlanmıştır. Ülkemizde her yıl yaklaşık 3000 Down Sendromlu bebek dünyaya gelmektedir. Tüm dünyada yaklaşık 6 milyon Down sendromlu birey yaşamaktadır.


Kaynaklar:

[Internet] http://www.who.int/life-course/news/events/world-down-syndrome-day/en/

[Internet] https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/down-syndrome/symptoms-causes/syc-20355977

[Internet] https://www.cdc.gov/ncbddd/birthdefects/downsyndrome.html

https://www.downturkiye.org/down-sendromu

[Internet]http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/duyurular/halkayonelik/dunyadown2018.pdf

Akın, G. (1998). Mongolizm (Down Sendromu)'in Özellikleri ve Genetik Danışmanlığın Önemi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 38(1-2).


46 görüntüleme

©2019 by ezgiyaman.